Sách 'Cường quốc trong tương lai': Tinh thần biến đau thương thành sức mạnh của Việt Nam - VietNamNet