Bị chỉ trích vì viết sai tên hãng xe, Hồ Ngọc Hà trách dân mạng 'khẩu nghiệp'