Đạo diễn "Cua lại vợ bầu" âu yếm hôn vợ 9x trong lễ vu quy