Đức Huy: Nhạc sĩ Đức Huy sắp lên chức bố lần 5 ở tuổi 70 - VietNamNet