Hứa Vĩ Văn trao học bổng, thăm các chốt chống dịch biên giới - VietNamNet