Lam Trường: Tôi có ‘chiêu’ riêng hấp dẫn vợ, bảo đảm rất khó quên - VietNamNet