Lời nhắn cuối của Trương Quốc Vinh, Trần Bảo Liên trước khi tự sát - VietNamNet