NS Trung Dân ví dân mạng như bom nguyên tử, răn đe hậu bối - VietNamNet