Phương Mỹ Chi: “Em lên sổ đầu bài ngồi hoài” - VietNamNet