Sao Hàn 13/1: Joohoney tạm dừng hoạt động để điểu trị rối loạn lo âu - VietNamNet