Sao Hàn 3/4: TWICE lọt top 30 under 30 Châu Á năm 2020 của Forbes - VietNamNet