Sao Việt 10/9: MC Lại Văn Sâm xúc động khi chia sẻ ảnh thủa mới vào nghề