Sao Việt ngày 8/7/2020: MC Phan Anh ủng hộ 30 triệu cho Như chưa hề có cuộc chia ly