Thần tượng bolero: Chàng Tiến sĩ 9X tiếp tục khiến Như Quỳnh, Ngọc Sơn đổ gục