Người em của cặp song sinh Việt Đức làm giáo sư thỉnh giảng ở Nhật