Người họ Trịnh nào được ví là Tào Tháo của Việt Nam?

 - Trịnh Tùng là vị Chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, được các sử gia ví là Tào Tháo của Việt Nam.

Mặc dù là đời thứ 2 của họ Trịnh nắm binh quyền "phù Lê" nhưng Trịnh Tùng mới là người đầu tiên được phong vương, lập phủ chúa và khai mở cơ đồ 200 năm của họ Trịnh trong lịch sử.

Hãy cùng tìm hiểu những thông tin thú vị về nhân vật lịch sử thú vị này qua trắc nghiệm kiến thức dưới đây:

 

Hà Phương

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN