"Coi nhẹ giáo dục thường xuyên không phải là ứng xử đúng đắn"

-"Chưa có một cơ chế quản lý chất lượng phù hợp trong giáo dục thường xuyên, cách ứng xử theo kiểu không quản được thì bỏ không phải là giải pháp đúng đắn".

TSKH.Phạm Đỗ Nhật Tiến, nguyên trợ lý Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhìn nhận như vậy khi trao đổi về giáo dục thường xuyên - một trong những nội dung được tập trung sửa đổi trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi. Dự thảo này sẽ được đưa ra thảo luận lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Thưa ông, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của giáo dục thường xuyên trong xã hội học tập ngày nay? Ở các nước tiên tiến trên thế giới, giáo dục thường xuyên có vị trí như thế nào?

TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến: Trước hết, cần lưu ý rằng khái niệm GDTX được thể hiện qua nhiều thuật ngữ khác nhau trên thế giới như giáo dục người lớn, giáo dục tiếp tục, giáo dục xã hội, giáo dục bổ túc, giáo dục không chính quy. Trong đó, thuật ngữ giáo dục người lớn (adult education) hiện được dùng trên phạm vi quốc tế.

Đại hội đồng lần thứ 19 năm 1976 của UNESCO tại Nairobi (Kenya) chính thức khẳng định giáo dục người lớn bao hàm “toàn bộ các quá trình học tập, chính quy hoặc theo cách nào khác (không chính quy, phi chính quy), thông qua đó những người được coi là người lớn trong xã hội phát triển năng lực, làm giàu tri thức, hoàn thiện trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp, hoặc chuyển đổi trình độ của mình theo một hướng khác nhằm đáp ứng nhu cầu bản thân và yêu cầu xã hội”.

Đó cũng là nội hàm của GDTX quy định trong Luật Giáo dục 2005. Hiểu như vậy thì GDTX luôn là một bộ phận hữu cơ của mọi hệ thống giáo dục. Ở nhiều nước tiên tiến, việc xây dựng chỉ số học tập suốt đời, với vai trò chủ chốt là GDTX, cũng đã được triển khai từ nhiều năm nay để đánh giá bước tiến trong việc xây dựng xã hội học tập.

Hội nghị quốc tế về giáo dục người lớn, 12 năm tổ chức một lần đã có những đóng góp lớn trong việc nâng cao nhận thức, khuyến nghị các nước thành viên trong việc xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế, đầu tư tài chính để GDTX thực sự trở thành bộ phận chủ chốt trong các hệ thống giáo dục ngày nay trên hành trình hướng tới học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Hiện nay đang có những ý kiến khác nhau về chất lượng của giáo dục thường xuyên, có ý kiến còn thẳng thắn đề nghị xóa bỏ các Trung tâm Giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng. Ông đánh giá thế nào về chất lượng hoạt động của các trung tâm này?

Đúng là ở một số hình thức đào tạo, cơ sở đào tạo chưa thực sự bảo đảm về chất lượng, dẫn tới đã có những phản ứng tiêu cực như không tuyển dụng những người có văn bằng tại chức, thậm chí đề nghị xóa bỏ các trung tâm GDTX cấp huyện, các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã. Các phản ứng này đều không dựa trên một sự tìm hiểu đầy đủ về nguyên nhân dẫn đến các yếu kém về chất lượng GDTX.

Có rất nhiều nguyên nhân, xét đến cùng là chúng ta chưa có một cơ chế quản lý chất lượng phù hợp trong GDTX. Việc ứng xử theo kiểu coi nhẹ GDTX, gạt bỏ tại chức, xóa bỏ các cơ sở GDTX là cách ứng xử theo kiểu không quản được thì bỏ, không lấy lợi ích của người học làm trọng. Hiển nhiên, đó không phải là giải pháp đúng đắn.

Giải pháp căn cơ phải là đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý chất lượng GDTX mà khuyến nghị ngày 13/11/2015 của UNESCO về giáo dục người lớn đã liệt kê rất chi tiết từ việc xây dựng chính sách chất lượng, chuẩn chất lượng, môi trường học tập, công cụ đánh giá đến đổi mới chương trình GDTX, nâng cao chất lượng nhà giáo trong GDTX.

Ông đánh giá như thế nào về nội dung GDTX trong Luật Giáo dục hiện hành. Những quy định trong Luật Giáo dục đã thực sự tạo điều kiện cho GDTX phát triển?

Trong Luật Giáo dục hiện hành, các quy định về GDTX đã tạo khung pháp lý tương đối tốt và hữu hiệu cho sự phát triển của GDTX. Có thể nói, trong 30 năm đối mới vừa qua, GDTX đã đóng góp tích cực vào nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực của đất nước.

Riêng trong việc thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, chúng ta đã có một số bước tiến vững chắc, đặc biệt trong việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, được cộng đồng thế giới đánh giá cao.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước ta, trong bối cảnh nhất thiết phải đẩy mạnh hơn nữa học tập suốt đời để có thể ứng phó với các thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì theo tôi cần có tầm nhìn chiến lược hướng tới việc xây dựng và ban hành Luật Giáo dục suốt đời như kinh nghiệm quốc tế đã chỉ ra.

Trước mắt, trong khuôn khổ của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, cần xem xét sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện thiện thể chế và chính sách phát triển GDTX, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc đổi mới trong tổ chức thực hiện GDTX trên nhiều phương diện như trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; cơ chế phối hợp giữa các tổ chức liên quan; sự tham dự của các tổ chức, cá nhân; cơ chế tài chính và huy động nguồn lực; các cơ sở giáo dục và phương thức giáo dục; cơ chế giám sát và đánh giá…

 

Dự thảo Luật Giáo dục đang chuẩn bị trình Quốc hội đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận xung quanh các quy định về GDTX. Trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ khi hệ thống Trung tâm GDTX cấp huyện không xuất hiện trong dự thảo Luật. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Bấy lâu nay mạng lưới cơ sở GDTX là rộng khắp bao gồm từ các trung tâm học tập cộng đồng ở cấp xã đến các trung tâm GDTX cấp huyện và cấp tỉnh. Với yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa GDTX trong một hệ thống giáo dục mở, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời cho mọi người, thì mạng lưới hiện nay cần được duy trì và phát triển.

Có điều theo tinh thần của NQ 19, HNTW6 (Khóa XII) thì để thu gọn đầu mối cần sáp nhập trung tâm GDTX, trung tâm hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục - dạy nghề trên địa bàn cấp huyện. Việc sáp nhập này là hợp lý và cần thiết.

Chúng ta cần hiểu rằng đây là một trung tâm thực hiện ba chức năng: GDTX, hướng nghiệp và dạy nghề. Vì thế đó vẫn là một cơ sở GDTX.

Theo ông, những nội dung về GDTX được sửa đổi trong dự thảo Luật Giáo dục  đã bám sát yêu cầu thực tiễn chưa? Ông có kỳ vọng việc sửa đổi Luật Giáo dục sẽ tạo ra được những đột phá cho GDTX phát triển?

Tôi không kỳ vọng gì về đột phá. Tôi chỉ có một mong muốn thiết thực là những sửa đổi, bổ sung phải thực sự mở đường cho GDTX phát triển vì lợi ích của đất nước và người học. Nhìn từ góc độ này tôi đánh giá cao những quy định mới, có liên quan đến hệ thống giáo dục mở, khung trình độ quốc gia, văn bằng, chứng chỉ.

Tuy nhiên, tôi băn khoăn về việc không còn có tên của các trung tâm GDTX và trung tâm học tập cộng đồng trong dự thảo Luật, thay vào đó chỉ còn một cái tên chung chung là “cơ sở giáo dục có chức năng GDTX”.

Cần nhớ rằng các trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng là tế bào của xã hội học tập. Mạng lưới trung tâm GDTX và trung tâm học tập cộng đồng ngày nay là kết quả của hơn 30 năm phát triển GDTX và là niềm tự hào của chúng ta trên con đường xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Hãy thử hình dung nếu trong giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, chúng ta cũng bỏ các tên gọi trường tiểu học, trường trung học, trường đại học để thay vào đó một cái tên chung chung là “cơ sở giáo dục có chức năng giáo dục phổ thông” hoặc “cơ sở giáo dục có chức năng giáo dục đại học” thì hệ thống giáo dục nước ta sẽ như thế nào.

Vì vậy, tôi cho rằng việc bỏ các tên gọi về trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng trong dự thảo Luật sẽ có tác động tiêu cực tới sự phát triển của GDTX.

Xin cảm ơn ông! 

Những điểm mới sửa đổi, bổ sung về giáo dục thường xuyên trong dự thảo Luật Giáo dục

Trong dự thảo Luật Giáo dục quy định thêm, hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Bổ sung nội dung về chính sách phát triển GDTX nhằm thúc đẩy việc học tập của người lớn.

Bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức: có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thường xuyên học tập, bồi dưỡng để phát triển bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Quy định các chương trình GDTX rất mở, đa dạng, linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu thực tế của người học.

Quy định cho phép cơ sở GDTX được tổ chức linh hoạt, đa dạng theo loại hình công lập và ngoài công lập để phù hợp với nhu cầu của người học và điều kiện thực tế các địa phương.

Hình thức học đa dạng, phong phú, mở ra nhiều cơ hội cho người học có thể tiếp cận giáo dục tùy điều kiện, hoàn cảnh mỗi cá nhân.

Việc học tập suốt đời không chỉ diễn ra trong nhà trường chính quy mà còn được thực hiện tại các cơ sở GDTX, các thiết chế văn hóa, tại nơi làm việc, cộng đồng dân cư và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng…

Văn bằng, chứng chỉ GDTX được nhà nước đảm bảo, công nhận về mặt pháp lý (giống như giáo dục chính quy - căn cứ đánh giá chung kết quả theo chuẩn đầu ra để cấp văn bằng theo trình độ đào tạo tương ứng).

 Hoàng Thanh(Thực hiện)

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung có gì mới?

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung có gì mới?

Trước nhiều vấn đề thực tế đã không còn phù hợp với Luật hiện hành, Luật Giáo dục sửa đổi được kỳ vọng không chỉ phù hợp với hiện tại mà còn tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho giáo dục phát triển trong nhiều năm tới.

Sửa Luật Giáo dục Đại học: Gỡ 3 điểm nghẽn, cần người tài tâm

Sửa Luật Giáo dục Đại học: Gỡ 3 điểm nghẽn, cần người tài tâm

Những bất cập như để ra đời nhiều trường đại học kém chất lượng không phải do bất cập của luật mà từ những người thực thi.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Đề xuất chưa có bằng THPT vẫn được học thẳng lên cao đẳng
Đề xuất chưa có bằng THPT vẫn được học thẳng lên cao đẳng
Tuyển sinhicon  27/12/2018 

Bộ Lao động – Thuơng binh và Xã hội vừa ban hành dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

 
Có bất thường không khi tuyển sinh bổ sung đầu cấp sau nửa năm học?
Có bất thường không khi tuyển sinh bổ sung đầu cấp sau nửa năm học?
Tuyển sinhicon  27/12/2018 

Sở GD-ĐT TP.HCM liên tục thông báo tuyển bổ sung lớp 10 vào các trường trong thành phố dù đã nửa năm học trôi qua. 

 
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
Tuyển sinhicon  16/12/2018 

Nhiều vấn đề nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục đại học đã được nê ra tại hội thảo “Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục”.

 
Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Tuyển sinhicon  11/12/2018 

Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 13/2018/L-CTN công bố và Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

 
Hầu hết các trường vẫn xét tuyển đại học từ kết quả thi THPT quốc gia
Hầu hết các trường vẫn xét tuyển đại học từ kết quả thi THPT quốc gia
Tuyển sinhicon  02/11/2018 

Các trường đại học cho biết hiện tinh thần vẫn là chủ yếu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT qốc gia, ít nhất đến năm 2020.

 
Họp giám đốc 63 tỉnh thành, hiến kế 6 giải pháp thi THPT quốc gia tốt hơn
Họp giám đốc 63 tỉnh thành, hiến kế 6 giải pháp thi THPT quốc gia tốt hơn
Tuyển sinhicon  18/09/2018 

Cuộc họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 mở rộng  với sự tham dự của các thành viên Ban chỉ đạo và giám đốc 63 Sở GD-ĐT đã đưa 6 nhóm giải pháp để kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tốt hơn.

Bộ Giáo dục khẳng định sẽ tính toán để đổi mới thi cử ổn định
Bộ Giáo dục khẳng định sẽ tính toán để đổi mới thi cử ổn định
Tuyển sinhicon  14/09/2018 

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho rằng, trong lộ trình 4 năm đi vào triển khai, kỳ thi THPT quốc gia ngày càng thân thiện hơn và các quy định, quy chế cũng chặt chẽ hơn.

Ăn theo sự kiện "nóng", nhiều đề thi lệch quỹ đạo
Ăn theo sự kiện "nóng", nhiều đề thi lệch quỹ đạo
Tuyển sinhicon  26/12/2018 

Đề thi bên cạnh yêu cầu cập nhật cuộc sống đương đại, vẫn đặc biệt cần tính chuẩn mực và sự cẩn trọng khi chọn ngữ liệu để đảm bảo yêu cầu về nhận thức, giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ.

Trường chuyên đưa bài thơ tìm mẹ của Anh Đức vào đề thi học kỳ
Trường chuyên đưa bài thơ tìm mẹ của Anh Đức vào đề thi học kỳ
Tuyển sinhicon  25/12/2018 

Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) đã chọn bài thơ "Mẹ đâu? Mẹ đâu?" viết về cầu thủ Anh Đức làm ngữ liệu của đề thi học kỳ I môn Ngữ văn lớp 11.

Thầy giáo làm lộ đề thi, đồng nghiệp và học sinh bức xúc
Thầy giáo làm lộ đề thi, đồng nghiệp và học sinh bức xúc
Tuyển sinhicon  23/12/2018 

Ban Giám hiệu trường THPT Phú Quốc tiếp tục xác minh làm rõ về sự cố lộ đề thi môn toán, học kỳ 1 của khối 11. Hiện, đã hoàn tất việc tổ chức thi lại và chấm thi cho 473 học sinh.

TP.HCM tuyển sinh bổ sung lớp 10 chuyên Trần Đại Nghĩa, Gia Định
TP.HCM tuyển sinh bổ sung lớp 10 chuyên Trần Đại Nghĩa, Gia Định
Tuyển sinhicon  20/12/2018 

Sở GD- ĐT TP.HCM vừa thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp 10 chuyên năm học 2018-2019 ở các trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT Gia Định.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh và học phí năm 2019
Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh và học phí năm 2019
Tuyển sinhicon  20/12/2018 

Năm 2019, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM tuyển 3.445 chỉ tiêu. 

Bà Mai Hồng Quỳ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen
Bà Mai Hồng Quỳ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen
Tuyển sinhicon  18/12/2018 

GS Mai Hồng Quỳ, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ làm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen.

Chưa đủ cơ sở công nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ của hiệu trưởng bị miễn nhiệm giữa kỳ
Chưa đủ cơ sở công nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ của hiệu trưởng bị miễn nhiệm giữa kỳ
Tuyển sinhicon  17/12/2018 

Cục quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho hay chưa đủ cơ sở để công nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ của ông Trần Quang Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Đánh giá kỳ thi THPT quốc gia trung thực, cầu thị"
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Đánh giá kỳ thi THPT quốc gia trung thực, cầu thị"
Tuyển sinhicon  24/07/2018 

Tất cả các vấn đề xảy ra trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT thì Bộ phải có trách nhiệm xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Điều chỉnh thi THPT quốc gia 2019: Nỗ lực giảm tiêu cực, tăng học thực
Điều chỉnh thi THPT quốc gia 2019: Nỗ lực giảm tiêu cực, tăng học thực
Tuyển sinhicon  05/12/2018 

Những điều chỉnh của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vừa được đánh giá là nỗ lực để ngăn chặn tiêu cực và hướng tới việc học thực chất hơn.

"Có thể thôi học nếu gian lận điểm thi, kể cả đã nhập học năm trước"
"Có thể thôi học nếu gian lận điểm thi, kể cả đã nhập học năm trước"
Tuyển sinhicon  23/07/2018 

Khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng, cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu toàn quốc rà soát coi thi, chấm thi THPT quốc gia
Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu toàn quốc rà soát coi thi, chấm thi THPT quốc gia
Tuyển sinhicon  21/07/2018 

Ông Phùng Xuân Nhạ vừa có yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương, nhất là khâu coi thi, chấm thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Làm nghiêm túc để trả lại công bằng, niềm tin"
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Làm nghiêm túc để trả lại công bằng, niềm tin"
Tuyển sinhicon  19/07/2018 

Cương quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

Những tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia 2018
Những tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia 2018
Mediaicon  22/12/2018 

Bên cạnh những con số gây giật mình, bê bối gian lận thi cử quốc gia 2018 vẫn còn những nghi vấn chưa bị "lộ sáng" và những băn khoăn về tính bền vững của kỳ thi

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN