100% bài thi trắc nghiệm Lạng Sơn không thay đổi kết quả

-  Chiều tối 21/7, tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã thông tin về kết quả rà soát nghi vấn điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, theo đó 100% bài thi trắc nghiệm không thay đổi kết quả và 8 bài thi tự luận bị giảm điểm.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Tổ trưởng tổ công tác của Bộ GD-ĐT cho biết, tổ đã tiến hành rà soát toàn bộ quy trình chấm thi trắc nghiệm và tự luận.

Tổ công tác đã triệu tập các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo thi của tỉnh và toàn bộ cán bộ liên quan đến Ban chấm thi của Hội đồng thi Sở GD-ĐT Lạng Sơn (Cán bộ chấm thi trắc nghiệm, Thanh tra Sở, PA 83, Thành viên đoàn thanh tra cắm chốt của Bộ).

Tại điểm thi 01 (Trường THPT Chuyên Chu Văn An), có đủ hồ sơ lưu trữ thể hiện việc tổ chức coi thi theo Quy chế. Tại điểm thi này có 25 phòng thi với 559 thí sinh dự thi thuộc hai đối tượng là học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An và thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ. Số thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ có 222 thí sinh trong đó 122 thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động và 110 quân nhân, công an tại ngũ khác .

Đối với chấm thi trắc nghiệm, tổ công tác đã rà soát các bước chấm thi, kiểm tra tình trạng niêm phong của các túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm, file ảnh gốc được quét từ phiếu trả lời trắc nghiệm, kiểm tra lịch sử quá trình quét ảnh đối sánh với lịch trình ghi trong biên bản của Hội đồng chấm trắc nghiệm.

Bên cạnh đó, tổ đã rà soát các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi, môn thi của những thí sinh có kết quả điểm thi cao, toàn bộ thí sinh tự do có tổng điểm cao theo tổ hợp các môn Toán, Ngữ Văn, và Lịch Sử của điểm thi Trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Các hoạt động rà soát cụ thể như sau:

Rà soát về chữ kỹ của cán bộ coi thi, so sánh đối chiếu với chữ ký của cán bộ coi thi trên túi đựng bài thi và các chữ ký của những cán bộ coi thi này ký trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh khác trong cùng phòng thi này.

Rà soát chữ ký của thí sinh trên các bài thi, môn thi và triên phiếu thu bài thi của các bài thi, môn thi.

Rà soát các phương án được thí sinh lựa chọn tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm bản gốc của thí sinh đó.

Rà soát, đối sánh giữa file ảnh đã quét được lưu trữ trên máy tính với phiếu trả lời trắc nghiệm gốc. Tiến hành chấm thử trắc nghiệm bằng tay các bài thi trắc nghiệm đối với 35 thí sinh có kết quả cao.

100% bài thi trắc nghiệm Lạng Sơn không thay đổi kết quả
Công bố kết quả rà soát điểm thi THPT quốc gia bất thường ở Lạng Sơn

Sau rà soát, tổ công tác thu được kết quả: Hội đồng thi thực hiện đẩy đủ quy trình chấm thi theo quy chế và hướng dẫn chấm thi của Bộ (có đủ các thành phần theo quy định: Ban chấm thi, Ban thư ký, các tổ chấm thi, công an); Công tác thanh tra chấm thi của Sở, Thành viên tổ số 3, Đoàn thanh tra chấm thi của Bộ thực hiện nhiệm vụ liên tục trong thời gian chấm thi theo quy định.

Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong túi đựng bài thi, file ảnh phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên máy tính đảm bảo đúng quy định, đến thời điểm hiện tại không có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, các chữ ký của cán bộ coi thi trên bài thi của các thí sinh trùng khớp với chữ ký trên túi đựng bài thi của phòng thi đó. Các chữ ký của thí sinh trên bài thi, môn thi trùng khớp với chữ ký trên phiếu thu bài thi và trùng khớp với chính chữ ký của thí sinh đó trên bài thi, môn thi khác.

Khi rà soát các phương án được thí sinh chọn để tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm bản gốc thấy có rất ít các câu trên phiếu trả lời trắc nghiệm bị thí sinh tẩy xóa để thay đổi phương án lựa chọn của câu hỏi trong quá trình làm bài.

Đối với bài thi môn Ngữ Văn, tổ đã tiến hành rà soát kiểm tra đối với tất cả 8877 bài thi của Hội đồng thi về điểm ghi trên bài thi của thí sinh với kết quả thi của thí sinh đã được công bố.

Kết quả cho thấy, toàn bộ các bài thi đã rà soát có điểm thi trên bài thi, biên bản chấm thi trùng khớp với điểm thi đã công bố.

Giảm điểm 8 bài thi Ngữ văn

 

Đối với số thí sinh là học sinh của Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Tổ hợp Toán, Văn, Anh có 337 thí sinh dự thi (100%), trong đó, 17 thí sinh đạt tổng điểm từ 24 điểm trở lên (Chiếm 5.04%); 101 thí sinh đạt tổng điểm từ 20 đến dưới 24 điểm (Chiếm 29.97%); thí sinh đạt tổng điểm dưới 20 điểm (Chiếm 64.99%).

Đối với Tổ hợp xét tuyển môn Toán, Ngữ Văn và Lịch Sử của 222 thí sinh là đối tượng quân nhân, công an tại ngũ, có 02 thí sinh đạt tổng điểm từ 24 đến 25 điểm (chiếm 0.9%); 51 thí sinh đạt tổng diểm từ 20 đến dưới 24 điểm (chiếm 22.97%); 169 thí sinh đạt tổng điểm dưới 20 điểm (chiếm 76.13%). Riêng đối với môn Toán, số thí sinh có điểm thi trên 5 điểm là 95/222 thí sinh (chiếm 42.8%), không có thí sinh nào được 8 điểm trở lên.

Tổ cũng đã tiến hành chấm thẩm định 1539 bài thi trắc nghiệm, với 572 bài thi môn Toán (549 bài thi thuộc điểm thi số 01 và 23 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác), 222 bài thi môn Khoa học tự nhiên (199 bài thuộc điểm thi số 01 và 23 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác), 395 bài thi môn khoa học xã hội (355 bài thuộc điểm thi số 01 và 40 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác) và 350 bài thi môn Ngoại ngữ (346 bài thuộc điểm thi số 01 và 04 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác).

Kết quả sau rà soát cho thấy, 1539/1539 bài thi (100%) không thay đổi điểm thi so với kết quả do Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn đã công bố ngày 11/7/2018.

Với các bài thi tự luận, Tổ tiến hành chấm thẩm định 51 bài thi môn Ngữ Văn, trong đó có 35 bài thi của thí sinh tự do và 16 bài thi của thí sinh Trung học phổ thông đạt điểm cao.

So với kết quả Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn đã công bố ngày 11/7/2018, kết quả thu được cụ thể như sau:

Có 0 bài thi có điểm thi tăng lên (chiếm 0%).

Có 43 bài thi không thay đổi điểm thi (chiếm 84.3%).

Có 08 bài thi giảm điểm (chiếm 15.7%). Trong đó, có 04 bài thi giảm 1.25 điểm; 03 bài thi giảm 1.5 điểm; 01 bài thi giảm 1.75 điểm (Trong đó có 0.5 điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm cơ học khi chấm bài).

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ công tác xác minh, rà soát của Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi của Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn.

Tổ đề nghị Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các công việc của Kỳ thi theo Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đối với Tổ chấm thi môn Ngữ Văn.

Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn phải công bố kết quả chấm thi thẩm định 51 bài thi môn Ngữ Văn, 1539 bài thi trắc nghiệm, trong đó: 572 bài thi môn Toán, 245 bài thi môn Khoa học tự nhiên, 395 bài thi môn Khoa học xã hội và 350 bài thi môn Ngoại ngữ, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn theo Quyết định của Hội đồng chấm thi thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thanh Hùng - Lê Huyền - Thuý Nga

Xác định có dấu hiệu chỉnh sửa, can thiệp, nâng điểm bài thi ở Sơn La

Xác định có dấu hiệu chỉnh sửa, can thiệp, nâng điểm bài thi ở Sơn La

Tổng cục An ninh (Bộ Công an) bắt đầu đã xác định có dấu hiệu chỉnh sửa, nâng điểm, can thiệp vào kết quả thi của thí sinh Sơn La.

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu 63 tỉnh thành rà soát việc coi thi, chấm thi THPT quốc gia

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu 63 tỉnh thành rà soát việc coi thi, chấm thi THPT quốc gia

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi nhất là khâu coi thi, chấm thi.

Thông tin mới nhất về rà soát điểm thi cao bất thường ở Sơn La

Thông tin mới nhất về rà soát điểm thi cao bất thường ở Sơn La

Ông Mai Văn Trinh cho biết, tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã làm việc kéo dài xuyên đêm, nhóm cuối cùng làm việc đến 4h sáng nay.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Tuyển sinhicon  11/12/2018 

Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 13/2018/L-CTN công bố và Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

 
Hầu hết các trường vẫn xét tuyển đại học từ kết quả thi THPT quốc gia
Hầu hết các trường vẫn xét tuyển đại học từ kết quả thi THPT quốc gia
Tuyển sinhicon  02/11/2018 

Các trường đại học cho biết hiện tinh thần vẫn là chủ yếu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT qốc gia, ít nhất đến năm 2020.

 
Họp giám đốc 63 tỉnh thành, hiến kế 6 giải pháp thi THPT quốc gia tốt hơn
Họp giám đốc 63 tỉnh thành, hiến kế 6 giải pháp thi THPT quốc gia tốt hơn
Tuyển sinhicon  18/09/2018 

Cuộc họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 mở rộng  với sự tham dự của các thành viên Ban chỉ đạo và giám đốc 63 Sở GD-ĐT đã đưa 6 nhóm giải pháp để kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tốt hơn.

 
Bộ Giáo dục khẳng định sẽ tính toán để đổi mới thi cử ổn định
Bộ Giáo dục khẳng định sẽ tính toán để đổi mới thi cử ổn định
Tuyển sinhicon  14/09/2018 

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho rằng, trong lộ trình 4 năm đi vào triển khai, kỳ thi THPT quốc gia ngày càng thân thiện hơn và các quy định, quy chế cũng chặt chẽ hơn.

 
Điều chỉnh thi THPT quốc gia 2019: Nỗ lực giảm tiêu cực, tăng học thực
Điều chỉnh thi THPT quốc gia 2019: Nỗ lực giảm tiêu cực, tăng học thực
Tuyển sinhicon  05/12/2018 

Những điều chỉnh của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 vừa được đánh giá là nỗ lực để ngăn chặn tiêu cực và hướng tới việc học thực chất hơn.

 
"Có thể thôi học nếu gian lận điểm thi, kể cả đã nhập học năm trước"
"Có thể thôi học nếu gian lận điểm thi, kể cả đã nhập học năm trước"
Tuyển sinhicon  23/07/2018 

Khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng, cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu toàn quốc rà soát coi thi, chấm thi THPT quốc gia
Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu toàn quốc rà soát coi thi, chấm thi THPT quốc gia
Tuyển sinhicon  21/07/2018 

Ông Phùng Xuân Nhạ vừa có yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương, nhất là khâu coi thi, chấm thi.

Trường đại học được ví như "hàng chợ", "hàng nhái"
Trường đại học được ví như "hàng chợ", "hàng nhái"
Tuyển sinhicon  02/11/2018 

Ông Dương Văn Sáu ở Trường ĐH Văn hóa ví von có những trường đại học bây giờ như "hàng nhái", "hàng chợ".

Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội
Công bố đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội
Tuyển sinhicon  31/10/2018 

Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Trường ĐH Hoa Sen sắp có hội đồng quản trị mới
Trường ĐH Hoa Sen sắp có hội đồng quản trị mới
Tuyển sinhicon  30/10/2018 

Sáng 30/10, Trường ĐH Hoa Sen tổ chức đại hội cổ đông bất thường sau bị bán cho tập đoàn Nguyễn Hoàng.

"Không để học sinh quá tải với kỳ thi vào lớp 10"
"Không để học sinh quá tải với kỳ thi vào lớp 10"
Tuyển sinhicon  30/10/2018 

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá đối với cấp THCS trong năm học 2018-2019.

Gian lận thi THPT quốc gia: Đã xử lý 151 thí sinh
Gian lận thi THPT quốc gia: Đã xử lý 151 thí sinh
Tuyển sinhicon  29/10/2018 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói cương quyết xử lý tiêu cực thi cử. Bộ trưởng Tô Lâm cho hay Bộ Công an chỉ vào cuộc mở rộng điều tra khi có các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sôi động những thương vụ bạc tỉ chuyển nhượng trường đại học
Sôi động những thương vụ bạc tỉ chuyển nhượng trường đại học
Tuyển sinhicon  29/10/2018 

Nhiều tập đoàn đang nắm trong tay ít nhất 2 trường đại học, thậm chí tới 4- 5 trường đại học chưa kể các trường ở cấp học khác. Nhiều vụ chuyển nhượng mua bán lên tới hàng trăm tỷ đồng để sở hữu một trường đại học

Bộ Quốc phòng "chốt" trường hợp thí sinh bị trả về
Bộ Quốc phòng "chốt" trường hợp thí sinh bị trả về
Tuyển sinhicon  28/10/2018 

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa xác minh và đưa ra kết luận về trường hợp thí sinh Quang Quốc Việt trúng tuyển nhưng bị trả về do thiếu sức khoẻ.

Violympic lần đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 để đánh giá năng lực học sinh
Violympic lần đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 để đánh giá năng lực học sinh
Tuyển sinhicon  26/10/2018 

Lần đầu tiên Violympic ứng dụng các công nghệ mới nhất như mô hình hoá kiến thức theo đồ thị, phân tích dữ liệu lớn để giúp cá nhân hoá việc học và kiểm tra cho từng học sinh.

"Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi THPT quốc gia còn nóng vội"
"Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi THPT quốc gia còn nóng vội"
Tuyển sinhicon  26/10/2018 

Đó là một nội dung được chỉ ra trong Báo cáo giám sát kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 mà Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng (Ủy ban) của Quốc hội vừa công bố.

“Thách thức lớn nhất của giáo dục hiện tại là niềm tin xã hội”
“Thách thức lớn nhất của giáo dục hiện tại là niềm tin xã hội”
Tuyển sinhicon  26/10/2018 

Theo ông Hưng, giáo dục luôn là lĩnh vực được toàn xã hội quan tâm. Đây vừa là thuận lợi nhưng cũng là khó khăn.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đổi ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019
Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đổi ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019
Tuyển sinhicon  25/10/2018 

Trường ĐH Ngoại ngữ -ĐHQG Hà Nội vừa có thông báo thay đổi ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019.

7 đại học Việt Nam lọt tốp 500 trường hàng đầu châu Á
7 đại học Việt Nam lọt tốp 500 trường hàng đầu châu Á
Tuyển sinhicon  24/10/2018 

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) (Anh) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng QS ASIA 2018-2019 cho 505 trường đại học hàng đầu châu Á.

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 năm 2019 tại TP.HCM
Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 năm 2019 tại TP.HCM
Tuyển sinhicon  18/10/2018 

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ không cộng điểm nghề trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN