5 tháng đầu năm, Việt Nam chi 3,3 tỷ USD nhập khẩu nguyên liệu nhựa - VietNamNet