Bộ KH-ĐT lý giải việc nhà thầu Trung Quốc trúng nhiều dự án