Lọc dầu Nghi Sơn 9 tỷ USD lỗi hẹn: Vì sao? - VietNamNet