Nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm dự án bất động sản Việt Nam