PVN kiến nghị Chính phủ gỡ khó cho dự án Lô B-Ô môn - VietNamNet