Top đầu thế giới, Việt Nam dọn đường để vươn lên trong giai đoạn mới - VietNamNet