Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/4: USD giảm nhanh, Bảng Anh tăng vọt