Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/4: Nỗi lo tạm tan, USD vững giá