Bưởi Lâm Động khổng lồ ở Hải Phòng cháy hàng - VietNamNet