Cẩn trọng khi dùng bếp điện từ Trung Quốc giá rẻ, xuất xứ không rõ ràng