Nếu không bảo dưỡng điều hòa định kì người dùng sẽ mất thêm tiền - VietNamNet