Bất cẩn khi mở cửa ô tô, làm mất mạng người khác như chơi