Bị quệt xước ô tô, chủ nhân không thể nổi nóng vì một mảnh giấy