Cường đô la "gọi", Phan Thành "trả lời" bằng siêu xe MacLaren vàng tươi - VietNamNet