Hi hữu: Chiếc BMW X5 bị tháo trộm cả 4 bánh khi chủ xe đang ngủ