Xe nhà binh Mercedes-Benz G-Class 'Wolf' lột xác như mới sau 28 năm