Nghênh ngang đỗ giữa trạm xe buýt, ô tô bị cẩu thẳng lên mái nhà