Nissan tạm ngừng sản xuất tại Nhật do dịch corona - VietNamNet