Rolls-Royce Ghost 27 tỷ biển "tứ quý" 8 tại Tuyên Quang