Sang tên xe cùng tỉnh có được giữ nguyên biển số cũ?