Sau 20.000km, Mazda 3 2015 có giá bán lại ngang Toyota Vios 2018 - VietNamNet