Đã xác minh danh tính lái xe đâm ô tô nát bét rồi bỏ chạy ở Quảng Ninh