Mexico bán đấu giá siêu xe tịch thu được, ủng hộ người nghèo