Ôm cua hẹp khi xuống dốc, container ép xe Mazda 3 vào thế khó - VietNamNet