Xe sang về nhiều, giá bán có xu hướng tăng dịp cuối năm