Từ 01/01/2018, người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù đến 15 năm