Dành ra 1 phút liếc quanh những bộ phận này trước khi khởi hành - VietNamNet