Nguyên tắc quay đầu xe ô tô qua đường hẹp cần nhớ để tránh tai nạn