Tuyệt đối không để những vật này trên ô tô nếu không muốn mất mạng