Xe nguyên thủ một thời Mercedes-Benz 600 Pullman tìm chủ mới