Xuất hiện Honda Dream 1991 chưa đổ xăng giá 128 triệu