Các bị can nhiều lần dội xăng, thiêu chết 3 chiến sỹ công an ở Đồng Tâm - VietNamNet